Herbarz – Heraldicall.com

Kilka słów na temat strony.

Celem tej strony jest zebranie i opisanie jak największej ilości godeł – miast, państw, rodów, klubów itp. Znajdziesz u nas wiele różnego rodzaju emblematów, podzielonych na odpowiednie kategorie. Posiadamy także wyszukiwarkę, dzięki której w szybki i łatwy sposób znajdziesz interesujący cię herb. Nasza baza emblematów ciągle się rozszerza – w obecnej chwili w swoim archiwum posiadamy przeszło 1000 róznych emblematów – głównie herbów. Strona powstała i jest rozwijana w czasie wolnym jako hobby.

Czym jest herbarz?

Według wiki Herbarz to dzieło opisujące herby wraz z ich rysunkami i herbownymi, podstawowe źródło historyczne pomocniczej nauki historii – heraldyki (nauka zajmująca się badaniem rozwoju, znaczenia, symboliki oraz zasadami kształtowania się herbów).

Historia Herbarzy

Pierwszymi herbarzami były najczęściej zwoje pergaminu z barwnymi wizerunkami herbów i imionami ich posiadaczy (role herbowe) – sporządzane były one od XIII w. z okazji turniejów rycerskich. Role herbowe służyły jako pomoc w identyfikacji rycerzy i poprawności używanych przez nich herbów – pełniły role spisu uczestników danego turnieju.

W Polsce najstarszych herbarzem jest „Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae” spisany przez Jana Długosza w latach 1464–1480.