Herb Terespola

Herb Terespola - elementy znajdujące się na znaku.

Kolory widoczne na godle: , ,

Inne: ,

Ogólnie o herbach miejskich

Herby miejskie (Herby miast Polskich) zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich, dopiero później stopniowo niektóre z nich stawały się prawdziwymi, w pełni ukształtowanymi herbami.

O wyborze herbu decydował zazwyczaj wójt lub rada miasta. Często zdarzało się w przypadku miast prywatnych, że w momencie zmiany pana, zmieniało się również godło herbowe takiego miasta (np. miasta Terespola) i tym samym dodawano motywy związane z nowym rodem.

Tworzenie herbów

Herby tworzone dla jednostek samorządowych często łamią wiele podstawowych zasad heraldyki, często są także przeładowane nadmierną symboliką i źle skomponowane plastycznie. Poprawę przyjętego wzoru herbu utrudnia fakt, że podstawą urzędowego herbu jest nie poprawny heraldycznie opis, ale pewien wzór graficzny, często wykonywany przez plastyka – amatora który często nie zna nawet podstawowych zasad heraldyki.

Motywy używane w heraldyce miejskiej – także w herbie Terespola

Poniżej najczęściej używane motywu w herbach miejskich – między innymi w herbie Terespola.

Atrybuty / postacie świętych

Najstarszym motywem w heraldyce miejskiej były podobizny lub atrybuty świętych patronów, wzorowane na symbolice różnych instytucji kościelnych.

Zobacz: Pastorał, Infula

Mury / Baszty / Wieże

Godła te w swej symbolice nawiązywały bardzo często do prawnej odrębności miast – ich samorządności. Stąd wzięły się mury miejskie z basztami i bramami nawet w herbach takich miast, które nigdy w swych dziejach takich murów nie posiadały. Ten element występuje w godle herbowym wielu miast.

Zobacz: Mury, Wieże, Bramy

Znaki Właścicieli / Etymologia nazwy

Znaczenie poszczególnych symboli rozmieszczonych na tarczy herbowej nie jest przypadkowe – nie inaczej jest w przypadku godła Terespola.